Cymru Culture

Editors' Note / Nodyn Golygyddion

Editor's note, June 2016

(June 01, 2016)

Welcome to the June 2016 edition of Cymru Culture magazine

Our fabulous regular contributors are, Emlyn Davies, Dr Neville Evans, Isabelle Herring, Steve Lamb, Claire Meredith, Mike McGrane, and Leanne Wood.

This quarter's and the previous quarter's articles are linked on the frontpage. Click here for links to previous interviews with artists and designers

If you are one of the twitterati, you can follow us on Twitter at @CymruCulture

Enjoy!

 

Croeso i rifyn Mis Mehefin 2016 cylchgrawn Cymru Culture

Mae'r erthyglau'r chwarter yma ac erthyglau'r chwarter blaenorol yn cael ei dolen ar ein tudalen flaen. Cliciwch fan 'ma ar gyfer ddolenni i gyfweliadau blaenorol gydag artistiaid a dylunwyr

Os oes un o drydarwyr ydych chi, gallwch ddilyn ni ar Drydar ar @CymruCulture

Mwynhewch!

June 2016 edition articles/Erthyglau rhifyn Mis Mehefin 2016

Leanne Wood AC/AM
Bae watch;
Leanne Wood AC/AM


Leanne reflects on the National Assembly for Wales election in May and the prospects for the next five years

Yr Athro Gareth Roberts, Hawlfraint Prifysgol Durham
Gwyddonwyr o Gymru
Gareth Roberts


Dr Neville Evans yn parhau'i gyfres gan edrych ar y ffisegwr molecwlar nodedig
 

William Morris Hughes, Prif Weinidog Awstralia
Cofio Billy Hughes
The Little Digger


Emlyn Davies yn edrych ar hanes y Cymro Cymraeg a ddaeth yn Brif Weinidog Awstralia

  
La Luna Outside 2
  
Review: La Luna, Tonysguboriau


Claire Meredith reviews the modern restaurant, brasserie & cocktail bar near Llantrisant

The grammar schoolA typical school day
   
Steve Lamb recounts the daily routine at his grammar school in a south Wales valley

Miners Rescue, by Les Johnson
Bendith neu felltith?
  
Mike McGrane yn edrych ar etifeddiaeth y ddiwydiant glo, ein aur du

La Trattoria, Tonysguboriau
Review: La Trattoria

Claire Meredith reviews the authentic Italian restaurant in Tonysguboriau

Zhivago, at Fashion Week AustraliaMaticevski, at Fashion Week Australia Zhivago, at Fashion Week AustraliaPrêt-à-porter
  
Fashion Week Australia
Spring/Summer 2016

Aubergine rose
Aubergine roses

The Head Chef at Tŵr Cymru Culture Towers shares her easy to make recipe

Yr Athro Gareth Roberts, Hawlfraint Prifysgol Durham
Scientists of Wales

Dr Neville Evans on the noted molecular physicist Gareth Roberts

Achub Glöwr, gan Les Johnson
Blessing or curse?

Mike McGrane looks at the legacy
of the coal industry, our black gold

Billy Hughes
Billy Hughes

The Welshman who became Prime Minister of Australia, by Emlyn Davies

Click here to return to the Editors' Note - Nodyn Golygyddion pagePowered by Create