Cymru Culture

Articles / Erthyglau

Rhagolwg; Oriel YJB

(June 01, 2013)

English

Rhagolwg; Oriel YJB

Cynhelir Adran Celf Creadigol YJB arddangosfa celf yn Oriel Colwyn, Theatr Colwyn, Bae Colwyn, o 24 tan 27 mis Mehefin 2013. Caiff y gwaith ei gynnig drwy raffl ar nos Wener, 28 mis Mehefin 2013, er mwyn codi arian a fydd yn cefnogi prosiect blaengar, sef 'Arweinwyr Creadigol Y Dyfodol'.

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo a bydd yn cael ei ail-drefnu yn ddiweddarach.

Oriel YJB poster

Derbyniwyd gyfraniadau hael iawn gan artisitiaid profiadol a lleol sydd am genfnogi'r fenter hon. Bydd gwaith gan artistiaid megis Françoise Gilot sydd yn artist, awdures ac yn gyn-wraig i Picasso yn cael ei arddangos. Yn garedig iawn, cytunodd Françoise i roi copi cyfrol cyntaf ac wedi ei lofnodi o'i llyfr Life with Picasso. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys hunan bortread.

Hefyd, arddangosir y sioe gweithiau artistiaid datblygu fel arlunydd Saatchi, Miguel Laino. 

Yn ychwanegol, arddangosir gweithiau gan artistiaid Cymraeg a'r rheiny wedi'u lleoli yn Nghymru*, yn cynnwys:

Geraint DoddGeraint Dodd

 

Emrys Williams
Emrys Williams

 

Mali Morris
Mali Morris

 

 Sonja Benskin Mesher
Sonja Benskin Mesher

 

Corrie Chiswell
Corrie Chiswell

 

Bird-Jones and Heald
Bird-Jones and Heald

 

Lisa Carter
Lisa Carter

 

Neat Sleeper
Neat Sleeper

 

Anna Fon
Anna Fon

 

Barry Skinner
Barry Skinner

 

Su Walls
Su Walls

 

Sophie Rees
Sophie Rees

a

Chris Hull
Chris Hull

Bydd dros 45 darn o waith ffotograffeg, serameg, arlunio a chyfryngau cymysg ar gael i gyd.

Bwriad y prosiect 'Arweinwyr Creadigol Y Dyfodol' ydy rhoi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru arwain gweithdai creadigol a creu eu harddangosfeydd dros dro eu hunain ar y stryd fawr. Noddi'r a chefnogi'r y prosiect gan 'Derwent Pencils' a Llwyn Iwedol.

Os hoffech chithau hefyd gefnogi y prosiect hwn a chael y cyfle i gael gafael ar waith celf gwreiddiol yna prynwch docyn raffl o www.orielyjb.co.uk neu o Theatr Colwyn, Bae Colwyn. Mae'n bosib prynu tocyn heb orfod mynychu’r digwyddiad. Arddangosir y gwaith o ddydd Llun yr 24ain o Fehefin yn Oriel Colwyn. Cynhelir noson o gerddoriaeth a gwin a bydd y brif raffl yn cael ei chynnal rhwng 7 ac 8yh ar 28 mis Mehefin yn Theatr Colwyn, Bae Colwyn.

Mae tocynnau ar gael am £10 o www.orielyjb.co.uk a Theatr Colwyn, Bae Colwyn.


Am fanylion pellach ewch i www.orielyjb.co.uk

* Sylwer: nid yw'r delweddau uchod yw'r rhoddion, ond yn gynrychioliadol o waith yr artistiaid

Oriel YJB
Oriel Colwyn
Theatr Colwyn
Heol Abergele
Bae Colwyn
LL29 7RU

wefan: www.orielyjb.co.uk
trydar:
@ORIELYJB

 

© 2013 Caregos Cyf. | Hawlfraint

 

Click here to return to the Articles - Erthyglau pagePowered by Create